Disclaimer

Casting & Location is een éénmanszaak van Wim De Waegenaere, Kastanjeboomstraat 27, B-8000 Brugge.

Copyright:
Alle foto’s, video’s en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken op de website van Casting & Location mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gebruikt of overgenomen, zonder toestemming van Casting & Location.

Privacybeleid:
Registratie van persoonsgegevens:
Bezoekers van de website www.castingandlocation.be kunnen zich via de site inschrijven. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de inschrijving ingeven, worden door Casting & Location opgenomen in de database. De ingeschrevene kan zich ten allen tijde terug uitschrijven, door zijn inschrijvingsformulier te annuleren.
Gebruik van gegevens voor interne doeleinden:
De persoonsgegevens van de ingeschrevene kunnen gebruikt worden om de ingeschrevene op de hoogte te houden van nieuwe opdrachten of nieuwe projecten. Bij elke communicatie via e-mail, is er de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.
Doorgeven van gegevens aan derden:
Volgende gegevens kunnen doorgegeven worden aan mogelijke opdrachtgevers: foto, fichenummer, voornaam, pseudoniem, geslacht, leeftijd, land, beschikbaarheid en maten.
Inzage en correctie van gegevens:
De ingeschrevene heeft toegang tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd of aangepast.
Opmerkingen:
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u mij steeds contacteren op: Casting & Location, Kastanjeboomstraat 27, B-8000 Brugge of via email info@castingandlocation.be
Beschikbaarheid van de site:
Casting & Location stelt alles in het werk om een goede beschikbaarheid van de site te voorzien, maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is of dat zich geen storingen voordoen. Onder geen beding kan Casting & Location aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke onderbrekingen.